eduSis Yemekhane Kontrol Sistemi
 
  eduSis ve Yemekhane Sistemleri
  Genel Özellikler
  eduSis Avantajları
  PC Modülü
  KIOS Modülü
  Web Modülü
  Rapor Örneği
  Ekran Örnekleri
  Uygulama Örnekleri
  eduSis Hakkında
 
Genel Özellikler
 

Sistem, yemekhane hizmetinden yararlanacak kullanıcıların kayıt altında tutulması ve kurumca belirlenen kıstaslar üzerinden yapılan satış faaliyetlerini organizasyonu amaçlar. Temel özellikleri:

 • Sistem personel ve öğrenci yemekhanelerinin  tek çatı altında satış ve dağıtım organizasyonunu içerir.

 • Gerekli network alt yapısının sağlanması durumunda merkezi bir yapı oluşturulara, farklı ortamlardan (pc, web, kiosk vb.) satış faaliyetlerinin yapılması sağlanabilir.

 • Sistem kullanıcıların kurumca belirlenmiş satış tarihi sınırları içinde, gün ve öğün seçimi yapabilmelerine olanak tanır.Bu özellik ile örneğin öğrenciler ders programlarına uygun tarihlerde yemek alımı yapabilirler.

 • Sistem öğle, akşam, iftar ve sabah kahvaltısı öğünlerini ayrı ayrı takip ederek raporlayabilir.Her bir öğün için ayrı fiyatlama yapılabilir.

 • Kurum satış adetleri üzerinden paketler oluşturarak farklı fiyat politikaları oluşturabilir. Örneğin 1 öğle öğünü tutarı 1.5 TL olduğu bir yemekhanede 3 öğüne kadar 1.5 TL 4 ve 5 adet alımlarda 1.25 TL üzerinden satış yapılması tanımlanabilir.

 • Öğrenci yemekhanelerinde öğrencinin ücretli, ücretsiz(burslu) olarak ayırt edilebilmesini ve bu durumun raporlara yansıtılabilir. 

 • Sistem tüm geçişleri kayıt altına alarak farklı türde hareket raporları üretir.

 • Sistem burslu öğrencilerin hareket kayıtlarından yola çıkarak öğrencinin ücretsiz yararlandığı yemek hizmetini kullanıp kullanmadığını tespit edebilir. Sipariş vermesine rağmen yemek hizmetinden yararlanmıyor ya da belli bir oranın altında kalıyor ise bunun tespit edilip kurumca bursunun iptal edilmesi sağlanabilir.Bu rapor oransal kriter ile çalışır.Örneğin kurum ocak ayı içinde sipariş verip verdiği siparişlerin %50' oranın altında hizmetten yararlanan öğrencilerin listesini alabilir.

 • Sistem yemekhanenin üretmesi gereken yemek miktarlarını gün gün ve öğün öğün raporlayabilmektedir.Bu rapor sayesinde hangi yemekhanede ne hangi öğünde ne kadar yemek çıkacağı net olarak tespit edilir.

 

 • Kurum sistem tanımlarında, hangi tarihler arasında hangi tarih aralığına satış yapılabileceğini belirleyebilir.Böylelikle raporların tutarlı olması sağlanır.Aynı zamanda  yanlış tarihlere satış yapılmasının da önüne geçilmiş olur.

 • Anlık geçiş ekranları sayesinde takip edilen yemekhanede takip edilen öğünde beklenen kişi sayısı, yemek alan yani gelen kişi sayısı ve beklenen kişi sayısı anlık olarak takip edilebilir.

 • Sistem sayesinde öğrenci ve personellerin belli kıstaslar üzerinden hangi yemekhaneden yararlanacağı belirlenebilir.Örneğin rektörlüğe bağlı personelin sadece rektörlük yemekhanesinden faydalanması tanımlanabilir.

 

 • Yazılım personellerin kredi satışlarında ek göstergelerine göre fiyatlandırılmasını sağlamaktadır.
  İstenildiği kadar ek gösterge ve her bir ek göstergeye günlük, haftalık  ve aylık fiyat tanımlanabilir.

 • Yazılım tüm personel yemek satışlarını ek gösterge temelinde raporlamaktadır. Tarih aralığında hangi ek göstergeden ne kadar satış yapıldığı sonucu alınabilir.

 • Sisteme kurumun ya da yemekhanenin kapalı olduğu yani satış yapılmasının istenmediği özel günler, resmi tatiller gibi tarihlerin tanımlanması yapılabilir.Örneğin 23 Nisan, 19 Mayıs ay da dini bayramlar önceden tanımlanarak hatalı satışların önüne geçilir.

 • Personellerin görevli, izinli ya da özel durumundan dolayı yemekhane hizmetinden yararlanamayacak olmaları sisteme işlenebilir.Tarih aralığı ve açıklama şeklinde girilen bu zaman aralıklarında ilgili personel yemek alımı yapamaz.

 • Sistem personel kartlarında fakülte, bölüm, bağlı bulunduğu birim, kadro, ek gösterge, personel tipi, unvan, görev gibi farklı kıstaslar üzerinden tanımlanıp sorgulanmasını sağlar.

 

 • Sistem misafir geçişlerini manyetik misafir kartları ile takibini ve raporlamasını da içermektedir.

 • Sistem satışa göre geçiş yapması gereken kişi sayısı ile fiili olarak geçiş yapan kişi sayısını ayrı ayrı raporlayabilir.

 • Sistem kullanıcı ve uygulama noktası temelinde çalışmaktadır.Uygulama noktaları sistem kullanıcılarının nakit satış yaptıkları noktalar olabildiği gibi, kiosk modülleri,web ortamı da birer kullanıcı gibi tanımlanıp satış aktivitelerinin takibi sağlanabilir.Her kullanıcı kendi satış tutarları üzerinden hesabını kapatır ve raporlar.
   
 • Kullanıcıların üst ve alt kullanıcılar olarak tanımlanması ve üst kullanıcının alt kullanıcılara ait tüm hesap hareketlerini görüntülemesi, sorgulanması ve hesaplarının toplu olarak kapatılması yapılabilir.Ayrıca belli kullanıcılar belli yetkiler dahilinde işlem yapması sağlanabilir.Örneğin burs değişimleri, ek gösterge tanımları, fiyat değişimleri, öğrenci ve personel kayıtlarında oynamalar belli kullanıcıların yetkisine verilebilir.

 • Yazılım kredi satışlarında satılan kredi ve kullanıcı bilgisini içeren yazıcı çıktısı (fiş) verebilmektedir.Kullanıcılar elektriksel veya sistemsel problemlerde satış sırasında aldıkları bu fişler ile yemek alımlarını yapabilmekte bu da yemek hizmetinin aksamamasını sağlamaktadır.

 • Yazılım dönemsel çalışmaya uygundur. Yılsonunda oluşan veriler, yeni bir yıla geçişte yedeklenmekte ve yazılım içinden gerektiğinde erişilip raporlanabilmektedir.

 • Alınan raporlar excel formatına saklanabilir.

 • Yazılım renkli ekranlar ve ses ile görevliyi uyarıcı ve yönlendirici özellikler içerir.

 • Sistem belli aralıklarla verileri belirlenen ortamlara otomatik yedekler.

 • PC tabanlı yazılım Windows ortamında geliştirilmiş olup MS SQL veritabanı ile çalışmaktadır.Web ara yüzü .NET framework alt yapısını kullanır.

PC tabanlı yazılım versiyon güncellemeleri Veridizayn sunucularından otomatik olarak sağlanabilmekte böylelikle yeni rapor ve özellikler hızlıca tüm kullanıcılara yansıtılmaktadır.


Copyright VeriDizayn 2009
Bu sitedeki tüm bilgiler, yazılar ve resimler VeriDizayn'ın ürünüdür, izin almadan ticari amaçla kullanılamaz.
VeriDizayn.com - Web Tasarım - İzmir - Yazılım