Momento PDKS Programı
Geçişler Kontrol Altında...


Yazılımlar ve PDKS cihazları için tıklayınız.

Kampüs Kart Uygulamaları
Yemekhane Kontrol,Geçiş Kontrol ve diğerleri..
Kantin Satış ve Stok Kontrol
Yeni Nesil Yazar Kasa Uyumlu Ödeme Sistemi
Spor Salonu Geçiş Sistemi
Üye takip özellikleri ile...
Parmak izi, kart ve yüz tanıma cihazları ile entegre
 

Momento PDKS - Personel Devam Kontrol Sistemi                        
 

2005 yılından başlayan personel sistemleri tecrübemizi tümüyle yansıttığımız Momento firmamızca geliştirilmiş bir PDKS yazılımıdır.Bu yönüyle firmaların özel taleplerini ve çalışma şekillerini rahatça yansıtabildiğimiz yazılım, müşteri geri dönüşleri ile gelişme ve yenilenme süreçlerini devam ettirmektedir. PDKS kolay görünen ancak detaylara inildiğinde zorlayıcı özellikleri olan bir mekanizmadır.Özellikle güncel ve çok verinin işlenerek anlamlı sonuçlar  çıkarma gerekliliği doğru araçlar kullanmayı zorunlu kılar.Bu noktada doğru diyalog kurulabilecek, tecrübe sahibi bir iş ortağı ile çalışmak yüksek önem taşır. Yazılımın başlıca özellikleri :

Microsoft SQL Server veritabanı mimarisi.
Ekran ve kullanıcı bazlı yetkilendirme özelliği.
Çoklu şirket yönetimi.
Personel tanımlamalarında özlük bilgilerin tutulması.
Personel eğitim kayıtlarının yönetimi.
Çoklu vardiya üzerinden puantaj hesaplaması.
Personele özel aylık vardiya çizelgesinin oluşturulabilmesi.
Aktif çalışan personel ve işten ayrılan personel sayılarının ya da bölüm bazlı personel sayılarının anlık görüntüleme.
Güncel hatırlatmalar özelliği ile yıllık izin, rapor gibi atanmış günlerin bitmesine yakın ya da doğum günlerinin kullanıcıya bildirimi.
Karakter ve bölüm bazlı personel arama özelliği.
Farklı tipteki personel takip cihazları ile çalışma özelliği.Kart, parmak izi ya da yüz tanıma cihazları ile uyum.
Personel hareketlerinin izlenmesinde kullanıcı dostu renkli ekranlar.
4 farklı kategoride 30'un üzerinde rapor çeşidi.
Raporların excel, pdf gibi harici dosyalara aktarımı
   
Yemekhane Modülü

Firma içersindeki yemekhanelerde hangi öğün kaç kişinin yemek aldığı bilgisinin raporlanmasını içerir.Aynı personelin gün içinde kaç kez yemek hakkı olduğu sistem tarafından saptanabilir.Yemekhanede yemek alım noktalarına konumlanan okuyucu cihazlar ve talebe bağlı olarak cihazlara bağlı turnike düzenekleri ile hayata geçen sistem özellikle yemek hizmetini dışarıdan alan ya da yemekhane maliyetlerini doğru takip etmek isteyen firmaların olmazsa olmaz ihtiyacı olan bir modüldür.
 

Ziyaretçi Takip

Firma girişlerinde konumlanan güvenlik noktalarında firmayı ziyaret eden misafirlerin kayıt altına alınması ve gerektiği  durumlarda raporlanması gibi özellikleri içerir.Hangi misafirin ne zaman hangi personeli ya da birime ziyarete geldiği kayıt altına alınır.
 

Personel Özlük Bilgileri

Personellerin puantaj hesaplamaya yönelik temel bilgilerinin yanında sistem kimlik bilgileri başta olmak üzere ayakkabı numarasından medeni durumuna kan grubundan adres bilgilerine kadar onlarca bilgiyi depolayabilir.Herhangi bir ihtiyaç durumunda insan kaynakları sorumlusu ya da program kullanıcıları bu bilgilere bir kaç basit ekran üzerinden ulaşabilirler.
 

Geçiş Kontrol

Firma belli noktalarda belli kurallar dahilinde geçiş yapılabilmesini sistem dahilinde planlayabilir.Örneğin işe giriş yapmayan bir personelin üretim alanına girişine müsaade etmemek firmanın alacağı bir karar ile uygulanmak istenecektir.Ya da personelin soyunma odalarında ne kadar zaman geçirdiğini mola sürelerinin ne kadar aşıldığını takip etmek isteyebilir.Bu gibi takip noktalarında konumlanacak okuyucular ve bunlara bağlı turnike sistemleri anlık veri akışı ile Momento merkez veritabanına ulaşır ve uygun servis yazılımları ile geçişler kontrol edilebilir olur.
 

Tuvalet Takip

Gelişen rekabet koşullarında firmalar verimliliği arttırmak adına üretim alanlarında disiplini sağlayıcı bir dizi önlem almak zorundalar.Bunlardan biri de personelin zaman zaman suiistimal ettiği tuvalet kullanım haklarıdır. Bu noktada tuvaletin kullanım saatlerinin hesaplanması ya da tuvalette aynı anda bulunan kişi sayısının bulunup buna bağlı engellemelerin yapılması zaruri olmaktadır. Bu noktada firmaya özel kuralların analiz ve Momento sistemine entegre edilmesi mümkündür.

 

   


 

VeriDizayn.com - Web Tasarım - İzmir - Yazılım

Copyright VeriDizayn 2009
Bu sitedeki tüm bilgiler, yazılar ve resimler VeriDizayn'ın ürünüdür, izin almadan ticari amaçla kullanılamaz.